Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

( Damwâld november 2020)

********TOT NADER BERICHT UITGESTELD *******

******AGENDA LEDENVERGADERING 2020******

Hierbij ontvangt u de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering op vrijdag 20 november 2020 om 20.00 uur.

Vanwege de corona-maatregelen heeft het bestuur de volgende beslissingen genomen:

De statuten liggen ter inzage in de kantine op vrijdag 13 november van 19.00 tot 20.00 uur. Indien dit tijdstip niet schikt kunt u een afspraak voor inzage maken met Hans van der Hoef.
De nieuwe statuten zijn opgesteld volgens het model statuten voor KNVB Verenigingen.

Namens het bestuur

P. Raap (voorzitter)