Contactgegevens Broekster Boys

Accomodatie Broekster Boys

Clubhuis: Ûs Halehonk
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Kleine Laan 124, 9104 CJ Damwâld

Tel: 0511 -42 44 60 (Kantine)
Postadres: Kleine Laan 124, 9104 CJ Damwâld
Teletekst: Omrop Fryslân tekst pagina 614
Relatienummer KNVB: BBBH45S
Bankrekening nummer: NL12RABO0388320036 t.n.v. Broekster Boys

Kvk-nummer: 40001916


Telefoonnummers Wedstrijdsecretariaat:

Veldvoetbal
Jacob van Hielkema
( 06 83 65 74 63 ) of (0511 424805)
Marouan Achammachi
(06 24 96 19 32)

Zaalvoetbal
Durk van Assen ( t 06 - 22 15 08 67 )

Bestuur:

Voorzitter:
Piet Raap ( t. 06 - 53 45 49 05)

Secretaris
Hans van der Hoef ( t.06 - 57 70 23 75 )

Penningmeester
Wytze Hoekstra ( t 06 - 46 76 19 63 )

Voetbalzaken en vice-voorzitter

Accommodatiezaken
VACANT

Vrijwilligerszaken
Gerwin Peterson ( t 06 - 46 61 12 13 )

DB-supportersvereniging:

Voorzitter
Fré Douma ( t 06 - 25 410 175 )

Secretaris
Rudy Kooistra ( t 0511 - 42 45 29 )

Penningmeester
Jarich van der Veen ( t 0511 - 42 31 37 )

Consul KNVB
Gosse Wijbenga ( t 06 20 458 242 )

Sponsorcommissie
Erik van der Zwaag ( t 06 - 53 93 04 16 )

Leider A selectie
Piet van Althuis ( t 06 22 06 86 97 )

E mail adressen:

Accommodatiezaken:
accommodatie@broeksterboys.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@broeksterboys.nl

Penningmeester:
penningmeester@broeksterboys.nl

Secretaris:
secretariaat@broeksterboys.nl

Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@broeksterboys.nl

Supporters:
supporters@broeksterboys.nl

Voetbalzaken:
voetbalzaken@broeksterboys.nl

Vrijwilligerszaken:
vrijwilligerszaken@broeksterboys.nl

Website beheer:
website@broeksterboys.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@broeksterboys.nl