Aan alle leden en vrijwilligers van vv. Broekster Boys

( Damwâld april 2020)

Het coronavirus zet de samenleving op zijn kop. Het zijn bizarre tijden, waarin we met zijn allen onze weg zullen moeten vinden. Het coronavirus heeft al veel slachtoffers gemaakt. Om te voorkomen dat het nog (verder) uit de hand loopt, zullen we ons moeten houden aan de richtlijnen van het kabinet en de RIVM. Houdt afstand en blijf zoveel mogelijk thuis. Dat is moeilijk zeker met het mooie weer op komst, maar het is een zaak van levensbelang. Gezondheid gaat voor alles.

De geldende maatregelen vanwege het coronavirus zijn verlengd tot 28 april a.s. De KNVB heeft naar aanleiding hiervan het volgende aan alle verenigingen meegedeeld:

Gevolgen voor de vereniging:
Het besluit om niet meer te gaan voetballen heeft consequenties voor de vereniging.

Wij hebben als bestuur inmiddels de volgende maatregelen genomen:

Namens het bestuur
P. Raap (voorzitter)