Broekster Boys en VSO de Wingerd te Damwâld stropen samen de mouwen op!

( Damwâld dec 2018)

Als moderne dorpenclub richt Broekster Boys steeds vaker een blik naar buiten, op deze manier heeft Broekster Boys een goed oog voor de gemeenschap.
Samenwerken is steeds belangrijker. Door gezamenlijk gedeelde doelen na te streven kunnen grote resultaten bereikt worden.
Vanuit dit oogpunt heeft Broekster Boys contact gezocht met de Land- en Tuinbouwafdeling VSO de Wingerd.

Broekster Boys bezit graag een goed onderhouden, veilig, en netjes sportcomplex.
Daarnaast zocht de Land- en Tuinbouwafdeling van VSO de Wingerd een geschikte praktijkplek, waar de leerlingen vanuit eigen mogelijkheden, verschillende klussen kunnen uitvoeren en zo praktijkervaring op doen. Broekster Boys wil, als erkend leerbedrijf, de leerlingen graag een plek bieden waar de leerlingen kunnen werken aan praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Een nieuwe samenwerking is geboren.

De leerlingen zullen samen met de enthousiaste leerkrachten, onze vrijwilligers periodiek ondersteunen bij verschillende onderhoudswerkzaamheden als bomen kappen/vellen, grasmaaien, onderhoud van het struikgewas, kleine reparatiewerkzaamheden, etc.

Broekster Boys en de Land- en Tuinbouwafdeling van VSO de Wingerd zijn zeer verheugd met deze samenwerking en kijken uit naar een prettig en duurzaam partnerschap.

Brûzjend Broekster Boys: voor elkaar en met elkaar!

De Wingerd