Ledenvergadering voetbalvereniging Broekster Boys

Waar : Clubhuis ús Halehonk
Wanneer : vrijdag 08 november 2019
Aanvang : 20.00 uur

 1. 1.Opening
 2. 2.Vaststellen agenda
 3. 3.Notulen voorgaande ledenvergadering *)
 4. 4.Ingekomen stukken
 5. 5.Mededelingen bestuur
 6. 6.Jaarverslagen
  • -Broekster-Wâlden
  • -Broekster Boys
  • -Penningmeester
  • -Verslag kascommissie
 7. 7.Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. 8.Vaststellen begroting
 9. 9.Vaststellen contributie
 10. 10.Toestemming ALV voor doen van investeringen verduurzaming accommodatie
 11. 11.Verkennend onderzoek naar toekomst voetbal in Dâmwald
 12. 12. Verkiezing bestuursleden **
  Kandidaat: Hans van der Hoef (secretaris)
 13. 13.Rondvraag
 14. 14.Sluiting

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.