Nieuwsbrief Broekster Boys

Doordat de redactie van het papieren clubblad BBIndruk is gestopt, heeft het bestuur besloten een digitale nieuwsbrief te (laten) verzorgen.
Maar..... ook voor deze nieuwsbrief is (nog) geen redactie! Het bestuur neemt deze taak eerst zelf opzich omdat het belangrijk gevonden wordt dat er ook op deze manier met de leden en andere belangstellenden wordt gecommuniceerd.

Echter u begrijpt het al; wij zoeken mensen die de redactie van de nieuwsbrief willen vormen.
Wij denken aan twee redactieleden aangevuld met een clubfotograaf.
Mocht u interesse hebben of mensen kennen die geschikt zouden zijn voor deze taak stuur dan een mailtje naar bbindruk@broeksterboys.nl.

Deze nieuwsbrief is per mail naar alle leden en sponsors gestuurd. Mocht u echter van mensen horen dat zij deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen dan graag eerst de spambox laten controleren.
Mocht de nieuwsbrief ook daar niet inzitten dan kan men zich inschrijven via onze website.
De nieuwsbrief is voor iedereen bedoeld die onze vereniging een goed hart toedraagt en graag met enige regelmaat geïnformeerd wil worden.

Lezers van onze nieuwsbrief kunnen ten alle tijde geschikte kopij ( met of zonder foto) naar bbindruk@broeksterboys.nl sturen.
Wel behoudt de redactie haar het recht voor om inzendingen - zonder opgave van redenen- niet te plaatsen.