( Damwâld okt 2020)

Tijd om campagne te voeren! Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?!

Broekster Boys doet dit jaar namelijk mee aan de Rabo ClubSupport.
Rabobank geeft als coöperatieve bank ieder jaar een deel van de winst aan verenigingen uit het hele land. Rabobank Drachten Noordoost Friesland stelt dit jaar € 200.000 (!!) beschikbaar.
Broekster Boys wil zo veel mogelijk geld ophalen voor het verder verduurzamen van ons clubhuis Ús Halehonk.
Hierbij kunnen we jou hulp als lid van de Rabobank goed gebruiken!

Wat kan ik doen?

Stemmen! In de periode van 5 oktober – 25 oktober is het mogelijk om te stemmen op Broekster Boys.
We willen je vragen 2 stemmen uit te brengen op Broekster Boys. Om onze jeugdafdeling te helpen willen we je vragen ook te stemmen op onze jeugd van Broekster Wâlden.
Zij willen het geld gebruiken aanschaf van materialen en het G-team.

Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging mag worden uitgebracht.
Stemmen kan via de app. Zelf Regelen > Lidmaatschap > Clubsupport. Ben je nog geen lid van de Rabobank?
Dan kan je dit direct aanvragen via de app en alsnog direct stemmen. Stemmen en een lidmaatschap van de Rabobank zijn kosteloos.

We rekenen op je!

rabobank