Kunstgrasvelden huren

Verhuur kunstgrasveld Broekster Boys

Broekster Boys heeft de beschikking over een prachtig kunstgrasveld. Het kunstgrasveld is eigendom van Stichting Sportpark Damwâld. De stichting beheert de twee kunstgrasvelden die we samen met VV de Wâlden naar hartenlust mogen gebruiken. In september 2015 zijn de kunstgrasvelden feestelijk geopend door onze gezamenlijke jeugdafdeling SJO Broekster-Wâlden

Het kunstgrasveld is uitermate geschikt als trainings- en wedstrijdveld.
Niet alleen Broekster Boys maakt gebruik van het kunstgrasveld, maar we willen het ook graag beschikbaar stellen voor andere verenigingen mochten zij de noodzaak hebben elders een training/wedstrijd af te werken.

Voor informatie kun je contact opnemen met Hans van der Hoef: secretariaat@broeksterboys.nl. of via: 06 – 57 70 23 75.

Voorwaarden en tarieven

– – – – – – – – – “DOWNLOAD DIT FORMULIER” – – – – – – – – –

Beschikbaarheid

Het kunstveld van Broekster Boys is eigendom van de Stichting Sportpark Damwald.
Voetbalvereniging Broekster Boys gebruikt het kunstgrasveld als trainingsveld en ook als wedstrijdveld.
Maar buiten deze uren bestaat de mogelijkheid om het veld te huren, eventueel inclusief verlichting voor trainingen of wedstrijden.
Het kunstgrasveld is op aanvraag beschikbaar voor andere verenigingen.

Overzicht tarieven:

Wedstrijden;
Voor het spelen van een volledige wedstrijd rekenen wij 2 uur.
Per wedstrijd exclusief veldverlichting en inclusief gebruik kleedkamers: € 100,00
Per wedstrijd inclusief veldverlichting op wedstrijdsterkte en inclusief gebruik kleedkamers: € 130,00

Trainingen;
Per uur exclusief veldverlichting en inclusief gebruik kleedkamers: € 55,00
Per uur inclusief veldverlichting op trainingssterkte en inclusief gebruik kleedkamers: € 70,00
Genoemde tarieven gelden voor het seizoen 2019/2020
• Afzegging mogelijk tot 48 uur voor aanvang huurtijdstip, hierna wordt 50% van de afgesproken huurkosten in rekening gebracht.
• Wedstrijden zijn inclusief een rustpauze van 15 minuten en een warming-up voorafgaand aan de wedstrijden van 15 minuten.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door gebruik van het kunstgrasveld. De door de huurder veroorzaakte schade aan het kunstgrasveld en/of accommodatie wordt in rekening gebracht aan de huurder.

Contactpersoon
Voor het huren van het kunstgrasveld bij de Broekster Boys accommodatie, of voor informatie over het gebruik, kunt u contact opnemen met de secretaris : secretariaat@broeksterboys.nl.
Wordt het veld na overleg met de verhuurcoördinator door u gehuurd, download dan deze overeenkomst, inclusief voorwaarden, en vul het laatste gedeelte in.
De ondertekende overeenkomst kan op de wedstrijddag worden ingeleverd in de kantine.
Uw vereniging ontvangt vervolgens een factuur van de penningmeester van de Stichting Sportpark Damwâld.

Weersomstandigheden en bespeelbaarheid
Onder de normale Nederlandse omstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd bespeelbaar zijn.
Sneeuw is eventueel met een goede rubberen schuif van het veld te verwijderen.
Bij strenge vorst lager dan 10 graden Celsius onder nul adviseren wij u het veld niet te betreden.
Na een strenge vorstperiode kan in de dooifase gecombineerd met regenval ook een situatie ontstaan dat bespeling afgeraden wordt.

Neerslag
Door de goede doorlatendheid van de toplaag en onderliggende constructie zal het veld snel ontwateren en het veld ook weer snel bespeelbaar zijn.
Tijdens een zeer zware regenbui kan het voorkomen dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op het speelveld ontstaan.
Op dit moment is de stabiliteit van het veld gering en kan door sterk af- of schrapzetten verplaatsing van het invulmateriaal voorkomen.
Dit moet worden voorkomen. Met name tijdens trainingen wordt dan aanbevolen de aanvang van de training 5 minuten uit te stellen of 5 minuten stop te leggen.
Binnen enkele minuten zal de plasvorming verdwenen zijn en is het veld weer volledig bespeelbaar.
Normaliter zullen deze extreme omstandigheden zeer incidenteel voorkomen in Nederland.

Droogte
Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het kunstgras. Bij zeer hoge temperaturen kan als gevolg van het zwarte rubber in de mat de temperatuur extra oplopen, die heeft geen effecten op de bespeelbaarheid. Enkel kan het onder zeer warme omstandigheden voorkomen dat meer geur van rubber vrijkomt.

Sneeuw
Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in principe op getraind worden.
Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk.
Indien gewenst kan sneeuw van het veld verwijderd worden.
Met een schuifbord met een rubberflap aan de onderzijde kan de sneeuw naar de zijden van het veld geschoven worden.
Zeer belangrijk hierbij is dat er geen invulmateriaal mee verplaatst wordt en dat de wielen van het voertuig dat het schuifbord draagt niet gaan spinnen.
Sneeuw verwijderen is nauwkeurig werk en dient dan ook bij voorkeur aan deskundigen te worden overgelaten.

Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik accommodatie Broekster Boys

Artikel 1.
De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden. De huurder dient de accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels: – speel met voetbalschoenen met een vaste kunststof nop; – maak de voetbalschoenen altijd schoon voor dat het kunstgras wordt betreden; – betreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters; – geen drank en/of etenswaren (KAUWGOM) op en rondom het veld deponeren; – verboden te roken binnen de afrastering;

Artikel 2.
Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gehuurde. De verhuurder geeft aan welke kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen. Voor de warming up en cooling down mogen andere velden niet worden gebruikt.

Artikel 3.
De huurder kan 3 kwartier voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder zijn verlaten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 4.
De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 5.
De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 6.
De huurder zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is overeengekomen. (voor gebruik ballen wordt een meerprijs gevraagd) De verhuurder zorgt voor thee in de pauze van de wedstrijd.

Artikel 7.
Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke van de huurder aanwezig is.

Artikel 8.
De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en koud water, verlichting en verwarming.

Artikel 9.
Reclame uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder.

Artikel 10.
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: a) enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten; b) enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie c) vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 11.
De huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12.
Bij annulering binnen 48 uur van de geplande gereserveerde datum of bij het niet op komen dagen door de huurder wordt 50% van het afgesproken huurbedrag aan annuleringskosten / reserveringskosten in rekening gebracht . Het bestuur van Stichting Sportpark Damwald behoudt als verhuurder het recht om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 13.
Bij gebruik van het kunstgrasveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door de KNVB worden gehanteerd.
De consul van de verhuurder beslist over het doorgaan van de wedstrijden.
Bij keuring dienen in ieder geval de volgende 2 criteria in acht te worden genomen:
a) bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures?
b) bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld?

Getekend voor akkoord:
Naam:
Datum gebruik: .____________________ van _________ tot_________
Totaal verschuldigd: € _____________
Gegevens gebruiker:
Naam Vereniging :____________________________________________
Adres + postcode :____________________________________________
Woonplaats :____________________________________________
Naam Vertegenwoordiger :____________________________________________
Functie binnen vereniging :_____________________________________________
Telefoonnummer :_____________________________________________
E-mailadres :_____________________________________________

1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager / gebruiker zich akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden bij verhuur van het kunstgrasveld van de ‘Stichting Sportpark Damwald”,
2. Betaling van de gebruiksvergoeding zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Vergelijkbare berichten