Teamindeling nieuw seizoen

Teamindeling seizoen 2018 – 2019

( Damwâld juli 2018)

Hallo sportvrienden, leden v.v. Broekster Boys

Onderstaand de teamindeling van Broekster Boys B-selectie, Broekster Boys 3 en Broekster Boys 4.
Na meerdere overlegmomenten, samen met trainers/leiders/Technische Commissie, zijn we gekomen tot deze indeling. Het is elk seizoen weer moeilijk om een ieder tevreden te stellen, we hebben getracht dit zoveel mogelijk toch te bewerkstelligen. We beseffen echter dat dit misschien helaas niet voor iedereen gelukt is. We vragen daar begrip voor, het is geen onwil, maar soms onmogelijk.

Per week wordt bekeken door de stafleden van de 4 teams wie in welk team komt te spelen.
Aangezien de A-selectie uit 22 spelers bestaat, zullen er (in de meest ideale situatie: geen schorsingen/blessures) spelers vanuit de A-selectie door moeten schuiven naar de B-selectie.
Dit betekent dat er ook weer spelers door moeten schuiven van de B-selectie naar het 3e en 4e.
Voor de spelers die doorgeschoven worden naar Broekster Boys 3 of Broekster Boys 4, gelden de regels van het betreffende team. In deze teams wordt er naar gestreefd om een ieder evenveel speeltijd te gunnen per wedstrijd. Doorwisselen is dus de standaard. Een speler uit de B-selectie heeft niet recht op een basisplaats en ook geen recht op meer speeltijd.

Technische Commissie Broekster Boys
Anton Buwalda, Gosse Wijbenga, Wobbe Jan Reitsema, Fré Douma

Teamindeling

Vergelijkbare berichten