Eregalerij v.v. Broekster Boys

Ereleden
– Minne Tamminga, 1994 († 2001)
– Binne Huizenga, 2008
– Durk van Assen, 2015
– Kees de Haan, 2015
– Rense Wijnsma, 2016

Leden van verdienste

– Siebren van der Lei, 1976 († 2017)
– Durk van Assen, 1991
– Joop Risselada, 1991 († 2021)
– Kees de Haan, 1994
– Binne Huizenga, 2001
– Dirk de Jong, 2002
– Jan Kooistra Szn., 2002
– Binny van der Veen – Van der Boon, 2005
– Jarich van der Veen, 2005
– Klaas Fokkinga, 2005
– Johan van Dijk, 2008
– Roel Buwalda, 2008
– Antje de Lange, 2010
– Mientje van Dijk, 2010
– Rense Wijnsma, 2010
– Thea Wijnsma-Bloem, 2010
– Dedde van der Heide, 2013 (postuum †2012)
– Jan Hoekstra, 2014
– Kees Postma, 2018
– Doet Oosterhof – Van der Veen ,2021
– Anne van der Ploeg, 2022