Eregalerij v.v. Broekster Boys

Ereleden
– Minne Tamminga 1994 († 2001)
– Binne Huizenga 2008
– Durk van Assen 2015
– Kees de Haan 2015
– Rense Wijnsma 2016

Leden van verdienste

– Siebren van der Lei 1976 († 2017)
– Durk van Assen 1991
– Joop Risselada 1991 († 2021)
– Kees de Haan 1994
– Binne Huizenga 2001
– Dirk de Jong 2002
– Jan Kooistra Szn. 2002
– Binny van der Veen- van der Boon 2005
– Jarich van der Veen 2005
– Klaas Fokkinga 2005
– Johan van Dijk 2008
– Roel Buwalda 2008
– Antje de Lange 2010
– Mientje van Dijk 2010
– Rense Wijnsma 2010
– Thea Wijnsma-Bloem 2010
– Dedde van der Heide 2013 (postuum †2012)
– Jan Hoekstra 2014
– Kees Postma 2018
– Doet Oosterhof-van der Veen 2021
– Anne van der Ploeg 2022