Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van het Jeugdfonds Sport Friesland

Lid worden

Lidmaatschap en tarieven seizoen 2023– 2024

Wat moet je doen?
Om lid te worden van Broekster Boys dient u het inschrijfformulier in te vullen en door te mailen naar: ledenadministratie@broeksterboys.nl

” INSCHRIJFFORMULIER Broekster Boys downloaden –>.”

Jeugdleden en dames spelen onder de vlag van Broekster-Wâlden. Broekster-Walden is een samenwerkingsverband tussen v.v. Broekster Boys en v.v. de Wâlden. Spelers van Broekster-Wâlden zijn dan lid van één van de twee moederverenigingen.

Nieuwe leden die 10 jaar of ouder zijn (junioren en senioren) moeten een recente pasfoto bijvoegen voor de spelerspas. Voor leden vanaf 16 jaar geldt dat naast het aanmeldingsformulier ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, of ID-kaart) moet worden ingeleverd (in verband met de aanmelding bij de KNVB).

Wilt u meer informatie over het aanmelden, neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@broeksterboys.nl

Contributie:

– Heren senioren€ 234,-per jaar
– Dames senioren€ 200,-per jaar
– Senioren zaal€ 156,-per jaar
– Jeugd onder 19€ 180,-per jaar
– Jeugd onder 17€ 170,-per jaar
– Jeugd onder 15€ 170,-per jaar
– Jeugd onder 13€ 160,-per jaar
– Jeugd onder 11€ 150,-per jaar
– Jeugd onder 9€ 150,-per jaar
– G- voetbal€ 132,-per jaar

De genoemde bedragen zijn inclusief bondsbijdrage en kledingfonds. Bij meerdere kinderen uit één gezin geldt dat vanaf het 3e kind geen contributie (laagste tarief) verschuldigd is. In dit geval dienen de ouders/verzorgers de ledenadministratie even te informeren. De combinatie van veldvoetbal en zaalvoetbal geeft 10% korting op de basiscontributie exclusief toeslag en kledingbijdrage.

Niemand Buitenspel programma
Sporten wil je blijven doen, ook als je geldzorgen hebt. Niet iedereen kan de contributie betalen. Tegenwoordig hebben 1 op de 11 gezinnen te maken met financiële problemen. Dat is niet vreemd in tijden van inflatie en hoge energierekeningen. Broekster Boys is daarom aangesloten bij het Niemand Buitenspel programma. Een initiatief dat blijven sporten mogelijk wil maken voor iedereen, ook in financieel moeilijke tijden.

Informatie over hulp bij geldzorgen vind je op www.Geldfit.nl/voetbal. Wij helpen je graag op weg naar de juiste hulp. Binnen onze vereniging is de penningmeester Financieel Contactpersoon. Hij/zij is te bereiken via penningmeester@broeksterboys.nl.

Contributie-inning
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. De inning van de contributie vindt per kwartaal plaats doormiddel van automatische incasso (eind september, november, januari en april).

Vragen over de inning van de contributie? Neem contact op met de penningmeester Wytze Hoekstra via mail penningmeester@broeksterboys.nl
Vragen over de gegevens van je lidmaatschap? Neem contact op met de ledenadministratie via mail ledenadministratie@broeksterboys.nl

De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend.

Boetes voor gele en rode kaarten komen in beginsel voor rekening van de overtreder en niet voor rekening van de vereniging. De kosten voor deze boetes worden in december en mei geïncasseerd. Dit geldt zowel voor de jeugdleden als de senioren.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Bij een tussentijdse opzegging is het lid het gehele seizoen contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni. Het niet tijdig opzeggen (voor 1 juni) betekent automatisch lid voor het volgende seizoen.

Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen. Dit houdt in dat er voor 15 juni een overschrijvingsformulier moet zijn ingediend bij de KNVB.

Adreswijzigingen en opzeggingen
Adreswijzigingen en opzeggingen kunnen worden doorgegeven aan:
Arjen Venema
Mobiel: 06-50085845
Email: ledenadministratie@broeksterboys.nl