Onderzoek kunstgras deel 1.

Onderzoek rubberkorrels kunstgras

De autobandenbranche biedt sportclubs die ongerust zijn over het spelen op kunstgras een test aan om te kijken wat voor rubberkorrels er op hun velden liggen. De branche houdt vol dat korrels van het veelgebruikte SBR-rubber volkomen veilig zijn. Vanaf week 45 kunnen clubs (en gemeenten) op een speciale website (www.SBRcheck.nu) checken of ook zij dat SBR-rubber op hun velden hebben. Bij twijfel kunnen zij zich melden bij de Vereniging Band en Milieu. Die zal dan monsters nemen en die kosteloos door deskundigen laten onderzoeken. Het bestuur van de Stichting Sportpark Damwâld die onze velden beheert houdt de zaak nauwlettend bij en onderneemt actie indien nodig. Wat is de reactie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Miljeu) op de aankondiging van RecyBem en VACO om onderzoek in te stellen?
Het is voor het RIVM onbekend op welke wijze het onderzoek van de autobandenbranche vorm krijgt.
Het RIVM wijst er wel op dat het moeilijk is om de betekenis van enkelvoudige analyseresultaten te duiden.
Op 7 oktober heeft minister Schippers (VWS) het RIVM opdracht gegeven tot onderzoek naar rubbergranulaat.
Dit onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek en veldonderzoek op 50 tot 100 kunstgrasvelden. Uit deze combinatie van onderzoek wordt inzichtelijk wat er in het rubbergranulaat zit, of er onder normale omstandigheden stoffen uit het granulaat vrijkomen en of dit mogelijk effecten op de gezondheid kan hebben.
In december worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd. Uiteraard blijft het RIVM ook geïnteresseerd in informatie van andere partijen. Vereniging Sport en Gemeenten en KNVB onderschrijven het standpunt van RIVM.

Via onderstaande link kunt u de belangrijkste vragen en antwoorden vinden n.a.v de uitzending van Zembla
[ . . VRAAG EN ANTWOORDEN RIVM . . ]

Vergelijkbare berichten