“Verduurzaming sportaccommodatie”

“Het bestuur van de Stichting Femme van der Schaaf heeft op 19 juni 2020 besloten tot toekenning van een financiële bijdrage aan ons project: “Verduurzaming sportaccommodatie”.

Als voetbalvereniging zijn we blij met deze bijdrage. Mede dankzij subsidies van stichtingen als Femme van der Schaaf kunnen wij ons sportcomplex toekomstbestendig maken.

Voor nadere informatie over deze stichting verwijzen wij u naar de website: www.sfvds.nl

Vergelijkbare berichten