( Damwâld 14okt 2017)

De ledenvergadering van 13 oktober 2017 verliep in goede sfeer en harmonie.
De notulen van vorig jaar werden goedgekeurd evenals de financiële jaarrekening 16-17 en de begroting 2017- 2018.
Er werd een korte presentatie gehouden over de uitkomsten en de conclusies van de leden- en supportersenquête.
Ook de stand van zaken en de verdere uitwerking van het voetbaltechnische beleid werd besproken.
Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen van de bestuurders Durk Kooistra, Theunis Doornbos, Arjan Visser, Piet van Althuis en Ina van der Lei.
Voorzitter Klaas Fokkinga bedankte een ieder voor hun grote inzet voor Broekster Boys en bood hen namens de leden een cadeaubon en een boeket bloemen aan.
Als nieuwe bestuursleden werden benoemd Wytze Hoekstra in de functie van penningmeester en verder Gerwin Peterson en Anton Buwalda.

Het bestuur bestaat nu uit (slechts) 4 personen en kent twee vacatures t.w. de functie van secretaris en een bestuurslid voor accommodatiezaken.
De voorzitter riep een ieder op om kandidaten voor de twee vacatures voor te dragen.